Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση στο ιατρείο, στην εξέταση κατ’ οίκον ή σε άλλες δομές, καθώς και στην ιδιωτική κλινική Creta InterClinic, βασίζεται στο αυστηρά ιατρικό δόγμα και στη φαρμακολογική θεραπεία.

Η ψυχιατρική εκτίμηση, συνεπικουρείται, αναλόγως της περιπτώσεως, από:

 • Αιματολογικό εργαστηριακό έλεγχο.
 • Απεικόνιση εγκεφάλου μέσω αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας.
 • Γενετική ανάλυση εξατομικευμένης θεραπείας για την πρόληψη εκδήλωσης τοξικότητας δραστικών θεραπευτικών ουσιών βάσει οδηγιών FDA (US Food and Drug Administration) & EMA (European Medicine Agency).

 
Το ιατρικό απόρρητο, ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα και οι κανόνες της κείμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας τηρούνται αυστηρά.

Η θεραπευτική προσέγγιση στοχεύει, κατά κύριο λόγο, στις ακόλουθες διαγνώσεις:

 1. Γενικευμένη Αγχώδης διαταραχή
 2. Αντίδραση προσαρμογής
 3. Διαταραχή πανικού
 4. Διαταραχή μετατραυματικού stress
 5. Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
 6. Διαταραχές της συμπεριφοράς εξαιτίας χρόνιας κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών (ή εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες)
 7. Καταθλιπτική συνδρομή
 8. Σωματόμορφες διαταραχές
 9. Σχιζοφρένεια (φάσμα ψυχωσικής συνδρομής)
 10. Διπολική διαταραχή (φάσμα της διαταραχής)
 11. Ανοϊκή συνδρομή
 12. Delirium
 13. Charles Bonnet Syndrome

Φωτογραφίες

Γενικές Πληροφορίες 01
Γενικές Πληροφορίες 02
Γενικές Πληροφορίες 03
Γενικές Πληροφορίες 04