Εξέταση κατ'Οίκον

Εξέταση κατ’Οίκον

Η εξέταση κατ’ οίκον καθορίζεται κατόπιν ραντεβού και είναι δυνατόν να διεξαχθεί από Δευτέρα έως Κυριακή.

Η διεξαγωγή του συγκεκριμένου τύπου εξέτασης είναι δυνατή εντός του Νομού Ηρακλείου (περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου), καθώς και εκτός αυτού. Τούτο, διότι βάσει του άρθρου 7 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας ισχύει το εξής:

  • Ο ιατρός ασκεί τα καθήκοντά του στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο έχει εγγραφεί και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει.
  • Επιτρέπεται η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών στην περιφέρεια άλλου ιατρικού συλλόγου, όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος της ζωής ή της υγείας ασθενή ή όταν ο ιατρός καλείται να συμμετάσχει σε ιατρικό συμβούλιο, μετά από πρόσκληση του θεράποντος ιατρού ή του ιδίου του ασθενή ή, σε περίπτωση αδυναμίας αυτού, των οικείων του.