Έκδοση Ειδικού Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας (του ΚΕ.Π.Α.) κατόπιν Κλινικής Εκτίμησης

Έκδοση Ειδικού Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας (του ΚΕ.Π.Α.) κατόπιν Κλινικής Εκτίμησης

Ο Ειδικός Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας ασθενούς με ψυχικές διαταραχές (Κύρια εισήγηση ή εισήγηση συνυπάρχουσας πάθησης) εκδίδεται κατόπιν ψυχιατρικής εκτίμησης βάσει προκαθορισμένου ραντεβού.

Πληροφορίες για το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) αναφέρονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa

Το ειδικό έντυπο για τη σχετική με τις ψυχικές διαταραχές εισήγηση είναι το ακόλουθο:
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2018-05/20.10.efpa-psychikesdiatar.pdf

Η εισήγηση έχει την ίδια ισχύ με εκείνην που χορηγείται από Ψυχίατρο του Δημοσίου Συστήματος Υγείας.

Σημειώνεται ότι κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (2005) ισχύει το εξής:

  • Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς.

 

Μετά από τη χορήγηση του υπογεγραμμένου Ειδικού Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής από Δευτέρα έως Πέμπτη 12:00 – 14:00.

Το site του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου είναι το ακόλουθο:
www.ish.gr