Ιατρείο

Ιατρείο

Το ιατρείο βρίσκεται στην Οδό Αντωνίου Προκοπάκη 105, στα Κεράσια της Δημοτικής ενότητας Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου.

Δημοτική Ενότητα Παλιανής

Κεράσια

Τα Κεράσια ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου και απέχουν τόσο από το Ηράκλειο, όσο και από τις Μοίρες, μέσω του νέου οδικού άξονα, περί τα 20 χιλιόμετρα. Ο οικισμός εδράζεται στις ανατολικές πλαγιές του λόφου “Χαλέπα”, ενώ βρίσκεται κοντά στην ιστορική Μονή Παλιανής. Η παλαιότερη αναγραφή του ονόματος των Κερασίων βρίσκεται σε έγγραφο του 1248 του Δουκικού Αρχείου του Χάντακα.

Βενεράτο

Το Παλαιό και το Νέο Βενεράτο, σε απόσταση 200 μέτρων μεταξύ τους, απέχουν 20 περίπου χιλιόμετρα από το Ηράκλειο και βρίσκονται σε υψόμετρο 300 περίπου μέτρων. Ο νεότερος οικισμός δημιουργήθηκε μετά το 1955 ενώ ο Παλαιός κατά την εποχή της Ενετοκρατίας. Το όνομα του παλαιού οικισμού συναντάται για πρώτη φορά σε έγγραφο του Δουκικού Αρχείου το 1369 και έκτοτε υπάρχει σε όλες τις επόμενες απογραφές μέχρι σήμερα.

Αυγενική

Ο οικισμός απέχει 20,7 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Για πρώτη φορά αναφέρεται με το όνομα Ευγενική το 1391 σε έγγραφο του Δουκικού Αρχείου και από το 1577 δε λείπει από καμία απογραφή από όσες έγιναν στην Κρήτη. Από την Αιγυπτιακή απογραφή (1834) μέχρι σήμερα ο οικισμός απογράφεται Αυγενική.

Σίβα

Η Σίβα βρίσκεται σε υψόμετρο 280 μέτρων και απέχει 18,2 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Η αρχαιότερη καταγραφή του ονόματος του οικισμού συναντάται σε έγγραφο του Δουκικού αρχείου του Χάνδακα το 1378. Στη συνέχεια αναγράφεται σε όλες τις καταγραφές από το 1577 μέχρι σήμερα.

Φωτογραφίες

Ιατρείο 01
Ιατρείο 02
Ιατρείο 03
Ιατρείο 04
Ιατρείο 05
Ιατρείο 06
Ιατρείο 07
Ιατρείο 08
Ιατρείο 09
Ιατρείο 10