Επιστημονικές & Επαγγελματικές Εταιρείες

Επιστημονικές & Επαγγελματικές Εταιρείες

  • Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου (ΙΣΗ) με Α.Μ. 3595 και του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου (ειδικό μητρώο μη μελών).
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Νευροεπιστημών (ΕΕΝ).
  • Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Federation of European Neuroscience Societies (FENS).
  • Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Brain Research Organization (IBRO).