Μεταπτυχιακό

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εγκέφαλος και Νους”

Εργαστήριο Φαρμακολογίας Καθηγητού κου Γραβάνη Αχιλλέα (Gravanis’ Lab)

Εργαστήριο Φαρμακολογίας Καθηγητού κου Γραβάνη Αχιλλέα (Gravanis’ Lab) 01
Εργαστήριο Φαρμακολογίας Καθηγητού κου Γραβάνη Αχιλλέα (Gravanis’ Lab) 02
Εργαστήριο Φαρμακολογίας Καθηγητού κου Γραβάνη Αχιλλέα (Gravanis’ Lab) 03
Εργαστήριο Φαρμακολογίας Καθηγητού κου Γραβάνη Αχιλλέα (Gravanis’ Lab) 04

Αξιολόγηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Εγκέφαλος και Νους”

Αξιολόγηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Εγκέφαλος και Νους” 01
Αξιολόγηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Εγκέφαλος και Νους” 02
Αξιολόγηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Εγκέφαλος και Νους” 03
Αξιολόγηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Εγκέφαλος και Νους” 04

Απονομή Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (MSc) “Εγκέφαλος και Νους”

Απονομή Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (MSc) “Εγκέφαλος και Νους” 01
Απονομή Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (MSc) “Εγκέφαλος και Νους” 02
Απονομή Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (MSc) “Εγκέφαλος και Νους” 03
Απονομή Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (MSc) “Εγκέφαλος και Νους” 04
Απονομή Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (MSc) “Εγκέφαλος και Νους” 05