Διάλογος Ψυχιάτρων

Διάλογος Ψυχιάτρων

Η ενέσιμη αντιψυχωσική αγωγή μηνιαίας χορήγησης (depot)

Η προσωπική μου εμπειρία αποδεικνύει ότι η εφαρμογή ενέσιμης αγωγής με μακράς διάρκειας αντιψυχωτικά φάρμακα (depot αγωγή) σε ασθενείς με ψύχωση, σε συνδυασμό με τακτική ιατρική παρακολούθηση, σχετίζεται με βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς, καθώς και με μείωση του αριθμού των νοσηλειών, ειδικά των ακούσιων, σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη της αγωγής.

Επιθυμώντας να έχω ενημέρωση για την εμπειρία των συναδέλφων Ψυχιάτρων στην Τουρκία, απέστειλλα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στον Καθηγητή κο Nevzat Tarhan, ο οποίος ανήκει στην ιατρική ομάδα του NPIstanbul Brain Hospital.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επιλογή της συγκεκριμένης τυπολογίας φαρμακευτικής αγωγής στην ψύχωση, στη γειτονική χώρα, είναι όμοια με εκείνα της εμπειρίας μας στην Ελλάδα και αποτυπώνονται στην απάντηση του κου Nevzat Tarhan η οποία ήταν η εξής:

“Αγαπητέ κύριε Πασπαράκη,

Στην Τουρκία κυκλοφορούν η Paliperidone palmitate (Xeplion), η Risperidone micropellet (Risperdal Consta), η Haloperidol decanoate (Norodol decanoate), η Fluphenazine decanoate (Fluanxol), η Zuclopenthixol decanoate (Clopixol), η Aripiprazole (Abilify Maintena) καθεμία από τις οποίες χορηγούμε ευρέως. Οι παρατηρήσεις μας στην κλινική πράξη υποδεικνύουν ότι η εξέλιξη της ψυχωσικής συνδρομής είναι καλύτερη όταν νέοι σε ηλικία ασθενείς ακολουθούν θεραπευτικό σχήμα βασιζόμενο σε μακράς διάρκειας ενέσιμης χορήγησης αντιψυχωσικά φάρμακα (Long-acting antipsychotics).

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της depot αγωγής είναι τα εξής: α) Η αυξημένη συμμόρφωση με τη θεραπεία, η οποία δίνει την ευκαιρία στον ασθενή να έχει συστηματική επαφή με τη θεραπευτική ομάδα, β) η υπεροχή έναντι της μειωμένης απορρόφησης και του αυξημένου ηπατικού μεταβολισμού του φαρμάκου, κατά την per os λήψη, γεγονός το οποίο εξασφαλίζει τη σταθερή συγκέντρωση του φαρμάκου στο αίμα κατά τη διάρκεια του θεραπευτικού κύκλου της depot αγωγής.

Σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι ασθενείς μας έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τη φαρμακευτική τους αγωγή μέσω ασφαλιστικού συστήματος για το οποίο προβλέπει το κράτος. Γι’ αυτό το λόγο, η χρήση των depot αντιψυχωσικών φαρμάκων δεν διακόπτεται, παρά το υψηλό τους κόστος.

Ορισμένοι εκ των ασθενών μας οι οποίοι λαμβάνουν την αγωγή τους μέσω μηνιαίας ενέσιμης αγωγής με LAI – antipsychotics περιγράφουν ότι διακατέχονται από ένα αρνητικό αίσθημα “ελέγχου από το φάρμακο” ή “απώλειας της αυτονομίας τους”. Εντούτοις, το ποσοστό αυτών των ασθενών είναι πολύ μικρό και επί του πρακτέου η αναφορά εκ μέρους τους είναι σπάνια.

Παράλληλα, θεωρούμε ότι η ενέσιμη αντιψυχωσική αγωγή αποτελεί μια άριστη θεραπευτική επιλογή, όχι μόνο για τους μη συμμορφούμενους με την αγωγή ασθενείς ή για τους ασθενείς που είναι δύσκολο να τους διαχειριστούμε, αλλά και για τους ενεργά συμμετέχοντες ασθενείς, με σωστή και διαρκή πληροφόρηση και με ικανοποιητικό επίπεδο εναισθησίας.

Την ενέσιμη αντιψυχωσική αγωγή προτιμούν τόσο οι ασθενείς όσο και οι ιατροί για τους εξής λόγους: α) Για την ευκολία χορήγησης, β) Για την εξασφάλιση της αποπληρωμής του κόστους του φαρμάκου από το ασφαλιστικό σύστημα του κράτους, γ) Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Με εκτίμηση,

Nevzat Tarhan”

Καθηγητής Nevzat Tarhan

Καθηγητής Nevzat Tarhan

NPIstanbul Brain Hospital

NPIstanbul Brain Hospital

Istanbul (Νέα Ρώμη ή Κωνσταντινούπολη)

Istanbul (Νέα Ρώμη ή Κωνσταντινούπολη)