Εξατομικευμένη Θεραπεία Ασθενούς βάσει του Γονιδιακού του Υποβάθρου σε Επίπεδο Κλινικής Πράξης

Εξατομικευμένη Θεραπεία Ασθενούς βάσει του Γονιδιακού του Υποβάθρου σε Επίπεδο Κλινικής Πράξης

Ο Εμμανουήλ Λ. Πασπαράκης ως κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης “Εγκέφαλος και Νους” του Τομέα Νευροεπιστημών (MSc), ως Διδάκτωρ (PhD) στον τομέα Γενετικής Ψυχιατρικής και ως Ψυχίατρος, αποτελεί επιστημονικό συνεργάτη του πρώτου ακαδημαϊκού Εργαστηρίου Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας στην Ελλάδα, το οποίο έχει την έδρα του στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο επιστημονικά υπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι…