Παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις

Προπτυχιακές Σπουδές – Πτυχιακή Διατριβή

 • Πτυχιακή διατριβή [Ημέρα παρουσίασης 10.03.2006]

  Τίτλος: «Le urgenze in Psichiatria. Un’esperienza clinica basata sulla valutazione dei patterns dell’aggressività e della gestione del comportamento aggressivo in urgenza, presso il S.P.D.C. Ottonello» –

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εγκέφαλος και Νους”

 • Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας κατά την αξιολόγηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Εγκέφαλος και Νους” [Ημέρα παρουσίασης 18.04.2008]

  i) Πρόγραμμα διαδικασίας αξιολόγησης –
  ii) Τίτλος παρουσίασης: «Endogenous and synthetic neurosteroids as inducers of neural stem cell differentiation» –
  iii) Κείμενο παρουσίασης –
  iv) Αξιολόγηση Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών “Εγκέφαλος και Νους” (2008) από επιτροπή Καθηγητών Νευροεπιστημόνων διεθνούς κύρους –

Διδακτορική Διατριβή στη Γενετική Ψυχιατρική

 • Παρουσίαση Διδακτορικής διατριβής [Ημέρα παρουσίασης 27.01.2017]

  Τίτλος: «Η επίδραση των γενετικών πολυμορφισμών rs4680 COMT, rs1006737 CACNA1C και rs 1357278 FOXP2 στο συναίσθημα στο γενικό πληθυσμό και σε άτομα υψηλού κινδύνου».

  i) Πρόσκληση Παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής –
  ii) Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής –


Κλινικά Περιστατικά και Βιβλιογραφική ανασκόπηση κατά την ειδικότητα στην Ψυχιατρική
[Ενδεικτικές παρουσιάσεις]

 • Ημέρα παρουσίασης 05.02.2015
 • Ημέρα παρουσίασης 11.02.2016
 • Ημέρα παρουσίασης 26.05.2016
 • Ημέρα παρουσίασης 06.10.2016
 • Ημέρα παρουσίασης 01.12.2016
 • Ημέρα παρουσίασης 16.03.2017
 • Ημέρα παρουσίασης 11.01.2018
 • Ημέρα παρουσίασης 27.04.2018
 • Ημέρα παρουσίασης 29.06.2018